...

Volgens het VAS maken de overheden het veel te ingewikkeld. Daardoor gaat er tijd verloren en ontstaan er spanningen. Het artsensyndicaat schuift daarom leeftijd als objectief gegeven naar voren. Het is het beste criterium om te vaccineren en elke administratie kan het vaststellen. Qua morbiditeit en mortaliteit bij covid-19 is het ook de meest determinerende factor. 80% van alle overlijdens kunnen immers toegewezen worden aan 65-plussers.Er zijn legio opportuniteiten aan deze strategie, vindt het Vlaams Artsensyndicaat. Zo volstaat een eenvoudige uitnodiging op leeftijd. Het zet ook in op de collectiviteit eerder dan op het individu. Voorts kleeft er geen stigma op zoals bij het uitnodigen volgens ziekte of co-morbiditeit en de huisartsen zullen minder telefonisch (over)belast zijn. Nog een voordeel: ingewikkelde en tijdsintensieve procedures van risicoselectie in de medische dossiers worden vermeden en patiënten zonder GMD worden naadloos geïncludeerd. Ook zou het systeem logistiek eenvoudiger zijn en privacy- en GDPR-problemen voorkomen. En zo kan de planning flexibeler aangepast worden aan het moeilijk voorspelbaar aanbod aan vaccins.Het Vlaams Artsensyndicaat zegt dat het de Vlaamse regering en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal trachten te overtuigen. Ze hoeven "niet te wachten op de ingewikkelde werkwijze die de federale overheid probeert uit te werken", zo luidt het nog.