...

Voor de duidelijkheid: oversterfte registreert het WIV door het aantal waargenomen sterfgevallen te vergelijken met het aantal verwachte sterfgevallen op basis van de sterfte in de afgelopen vijf jaar (2012-2016). Welnu, in de periode tussen 19 en 25 juni was er in alle leeftijdsgroepen een toename van 13% van het aantal sterfgevallen. De sterfte lag het hoogste bij de 85-plussers. Daar bedroeg de geschatte oversterfte 17% en dat was meteen goed voor 127 extra overlijdens. Globaal genomen werden er tussen 19 en 25 juni 2.080 sterfgevallen geregistreerd terwijl er 1.845 verwacht werden. De oversterfte lag het hoogst op 22 juni en alleen al die dag leidde tot 109 extra overlijdens -19 meer bij de 0-64-jarigen, 42 meer bij de 65-84-jarigen en 48 meer bij de 85-plussers. Het WIV wijst er wel op dat het hele surveillancesysteem van de mortaliteit niet toelaat een oorzakelijk verband te leggen tussen oversterfte en een specifieke oorzaak. Dat de oversterfte tussen 19 en 25 juni veroorzaakt werd door de hoge temperaturen en de verhoogde ozonconcentraties kan men dus niet met zekerheid stellen.