...

Deense onderzoekers kwamen tot die vaststelling nadat ze gedurende 12 jaar 1.098 joggers en 413 gezonde maar sedentaire personen hadden gevolgd. Ze noteerden het aantal uur dat de joggers renden, de frequentie en hun snelheid. Uit hun resultaten bleek dat de meest matige joggers, namelijk degenen die tussen 1 en 2,4 uur per week renden, bij voorkeur verdeeld over maximaal drie sessies, de laagste mortaliteit hadden. De meest doorgedreven joggers lopen een even groot risico op prematuur overlijden als de sedentaire mensen, en halen dus helemaal geen voordeel uit hun sport, hoewel we meestal denken dat sporten gezond is. De onderzoekers leggen uit dat matig joggen al een intense oefening is. Als je dat te vaak en te lang doet, is de inspanning te groot. "Te snel rennen kan over het verloop van meerdere decennia meer kwaad dan goed doen voor de gezondheid, en meer bepaald voor het cardiovasculaire systeem", aldus hoofdauteur dr. Peter Schnohr. Als we dus de mortaliteit willen verlagen en de levensverwachting verbeteren, kunnen we een bepaalde drempel dus waarschijnlijk beter niet overschrijden.