...

"Er wordt nogal gemakkelijk van uitgegaan dat iedereen met een chronische aandoening ongeschikt is terwijl er natuurlijk onder patiten met eenzelfde aandoening een grote variatie is in de mate waarin de ziekte al dan niet leidt tot de onmogelijkheid om een auto te besturen", zo zegt De Clercq. "De vraag is ook of een groep van artsen dermate geschoold is in tal van aandoeningen om een realistisch beeld te kunnen hebben van de geschiktheid van de ene en de andere. De appreciatie van het werk van huisartsen en specialisten die hun patit vaak al jaren behandelen en dus een inschatting kunnen maken van het invaliderende karakter van de aandoening op n bepaalde patit lijkt bij het BIVV ook niet al te groot." Geen cijfers In zijn antwoord wijst staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe op een oud zeer. Er zijn geen cijfers voorhanden. Wanneer een chauffeur niet meer voldoet aan de medische criteria inzake de rijgeschiktheid, dan moet hij zijn rijbewijs inleveren bij de gemeente of moet hij op voorschrift van de behandelende of keurende arts de voorwaarden waaronder hij wel nog mag rijden door de gemeente laten aanbrengen op zijn rijbewijs. Probleem is dat de meeste mensen in zo'n geval wel degelijk niet meer rijden, maar wel nalaten hun rijbewijs in te leveren of te laten kanttekenen. De politie kan in dat geval dan ook niet nagaan wie wel of niet mag rijden van zijn behandelende arts. Kruispuntbank Jaarlijks worden er in het centraal register van rijbewijzen 150 tot 200 gevallen genoteerd van mensen die hun rijbewijs inleveren wegens medische redenen. 200 tot 300 mensen worden jaarlijks wegens functiestoornissen hun rijbewijs ontnomen. Tenslotte zijn er nog 7.000 chauffeurs die geregistreerd staan omdat ze een jaarlijkse medische test moeten ondergaan. Meer cijfers zijn er niet beschikbaar. In het kader van de oprichting van de Kruispuntbank Rijbewijzen wordt wel de mogelijkheid voorzien dat de resultaten van het medisch rijgeschiktheidsonderzoek rechtstreeks worden meegedeeld aan de Kruispuntbank via het eHealth-platform.