...

Gedeelde besluitvorming tussen patiënt en arts is een na te streven doel in de huisartsgeneeskunde van vandaag. Daarbij kunnen beslishulpen volgens Witdouck een belangrijke ondersteuning bieden. Het onderzoek dat ze hierover uitvoert in het kader van haar masterthesis gaat het nut na van een beslishulp over maagklachten in de huisartsenpraktijk. Protonpompinhibitoren staan in de top tien van de meest voorgeschreven geneesmiddelen. Vaak worden deze medicijnen doorgenomen zonder juiste indicatie. "Deze studie kan bijdragen aan het rationeel voorschrijven van een PPI," aldus Marlies Witdouck. Ze wijst erop dat huisartsen de beslishulp niet enkel kunnen gebruiken voor de aanpak van maagklachten maar ook als motivatie-verhogende interventie om PPI's af te bouwen. Witdouck vraagt derhalve de linkhttps://www.gezondheidenwetenschap.be/beslissingshulp/maagklachten te promoten bij de patiënt tijdens de raadpleging.