...

In het maart-nummer van Zorgwijzer, het magazine van Zorgnet-Icuro spreekt topvrouw Margot Cloet zich uit over de hervorming van beleid en bestuur in de ziekenhuizen. Ze zegt voorstander te zijn van een in de wet ingeschreven stevige vorm van co-governance'. "Tegelijk," zo luidt het, "moeten we rekening houden met de regels van good governance."En daar mangelt het net aan in het Kartel-voorstel, vindt Cloet. Het Kartel stelt voor de helft van het aantal mandaten in het bestuursorgaan te reserveren voor bestuurders aangeduid of voorgedragen door de artsen van het ziekenhuis. Maar, zo zegt Margot Cloet, Dat gaat in tegen alle regels van good governance. "Als een arts van het ziekenhuis zelf bestuurder wordt, loop je het risico op een belangenconflict. Artsen kunnen natuurlijk ook externe bestuurders voordragen. Maar ook van hen verwachten de artsen dan uiteraard dat ze hun belangen verdedigen. Dat strookt niet me de regel die zegt dat elke bestuurder altijd het belang van de gehele onderneming voorop moet stellen."Daarnaast is er het voorstel van de Bvas. Dit syndicaat wil een consensusmodel verplichten. Ook dat is te verregaand vindt Margot Cloet. "Natuurlijk," zo zegt ze in Zorgwijzer, "willen de ziekenhuizen maximaal streven naar goed overleg en een consensus waar mogelijk. Maar een verplicht consensusmodel waarbij de Medische Raad over zowat alles een verzwaard advies kan geven, dreigt uit te monden in een verlammend stelsel van veto's. De facto geeft deze piste de artsen alle macht, want de Medische Raad kan nagenoeg elk voorstel blokkeren. Zo wordt goed bestuur met het oog op het algemeen belang quasi onmogelijk", vindt de gedelegeerd bestuurder.Verder wijst Cloet erop dat de ziekenfondsen weldra ook een voorstel formuleren. Al betekent dit volgens haar niet dat er daarom snel een oplossing zal gevonden worden. "Maar het is geen zwart-witverhaal," voegt ze eraan toe. "Laat ons samen proberen tot goede oplossingen te komen. Ik geloof oprecht in een goede samenwerking met de artsen."