...

Dinsdagochtend vond een hoorzitting in de Commissie plaats met de decanen van de Franstalige geneeskundefaculteiten, vertegenwoordigers van de studenten, een expert van de KCE en leden van de Planningcommissie.In de namiddag werden in de Commissie vragen gesteld aan de minister Marcourt, verantwoordelijk voor het hoger onderwijs. Die wond er geen doekjes om: hij werkt met de decanen aan een filter, maar tegen zijn zin.ConcoursDe decanen geneeskunde stellen voor een vergelijkend examen ('concours') in te voeren aan het einde van het eerste jaar. "Ik heb het voorstel voor een vergelijkend examen niet naar voren geschoven, noch erom gevraagd. Maar ik ga erin mee omdat over dit voorstel het meest eensgezindheid bestond. Ik stel aan de studenten die gekant zijn tegen een vergelijkend examen op het eind van het eerste bachelorjaar, voor zich tot de decanen wenden. Het is een gemeenschappelijk beslissing van de decanen."Hij geeft aan dat een vergelijkend examen de enige mogelijkheid is, want een toegangsexamen noemt hij "zeer moeilijk om in te voeren". Maar hij voegt eraan toe: "We zijn gedwongen te kiezen voor een situatie die ons helemaal niet uitkomt. Ik ben tegen een vergelijkend examen, maar op het moment dat men mij dat oplegt, sta ik open voor heel wat toepasselijke oplossingen."IncoherentieMinister Marcourt geeft aan dat het geen zin heeft te wachten op het dynamische kadaster van de Planningcommissie. De resultaten daarvan zullen pas in mei of juni bekend zijn. En dan moet men ze eerst nog interpreteren. De PS-minister laat overigens verstaan dat hij geen hoge pet op heeft van het werk van de Planningcommissie: "Wat we vandaag (tijdens de hoorzitting, nvdr.) gehoord hebben, heeft surrealistische trekjes: men geeft toe dat men niet weet wat de werkbelasting is bij een stabiel volume, maar men pakt wel uit met arbitraire cijfers die we dan maar moeten aannemen."Marcourt vertelt de Commissieleden dat hij net een onderhoud achter de rug heeft met de managers van farmabedrijven. Die zouden hem verteld hebben dat de industrie artsen uit het buitenland moet aantrekken omdat ze er in België geen vinden. Hoe kun je een van de meest performante farmasectoren in de wereld uitbouwen als je nog niet eens artsen hebt om het onderzoek in de laboratoria uit te voeren, vraag hij zich af. "Die situatie is het gevolg van de beslissingen van de Planningcommissie. We zwemmen volop in de incoherentie."Marcourt trekt ook de 60-40-verhouding tussen de Gemeenschappen voor de contingentering in twijfel, omdat vele Franse geneeskundestudenten na het voleindigen van hun studies terug naar Frankrijk zouden trekken.Van de federale minister van Volksgezondheid Maggie De Block verwacht hij dat ze de Franstalige gemeenschap ook tegemoet komt: "Ik wacht nog altijd op haar om bij de federale regering een besluit in te dienen dat de planning bijstuurt zodat we deze studenten kunnen redden."