...

Het toegangsexamen vindt in 2017 plaats op 8 september en wordt centraal georganiseerd. De proef vindt dit jaar maar een keer plaats - de uiterste inschrijvingsdatum is 1 augustus. Deze data mag de regering van de Franse Gemeenschap alleen nog bij overmacht wijzigen.Vanaf volgend jaar wordt de test twee keer georganiseerd: de eerste keer in de eerste helft van juli, de tweede keer tussen 15 augustus en 15 september. In het decreet laat de Franstalig minister van Hoger Onderwijs, Jean-Claude Marcourt, voor volgend jaar de mogelijkheid open dat de kandidaten de toelatingsproef afleggen in de universiteit waar ze de studie wensen aan te vatten - in plaats van op een centrale locatie.Het toelatingsexamen bestaat uit twee grote onderdelen. Wetenschappelijke kennis en 'communicatie en kritische analyse'. Elk onderdeel omvat vier onderwerpen. Wetenschappelijke kennis omvat biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde.'Communicatie en kritische analyse' evalueert het redeneringsvermogen, de communicatieve vaardigheden, het ethische inzicht en de inlevingscapaciteit. Voor elk onderdeel moet de kandidaat minstens de helft van de punten behalen, voor elk onderwerp minstens 8 op 20.Het decreet stipuleert dat van de kandidaten die slagen, er hooguit maar 30% uit het buitenland mogen komen.Het regelt verder omstandig de verdeling van het aantal studenten onder de verschillende faculteiten.