...

Op de algemene statuaire vergadering van Bvas op 11 juni werd onder meer een nieuw bestuur verkozen. Volgens de statuten van de Bvas moet de voorzitter afwisselend Franstalig en Nederlandstalig zijn.Het driejarige mandaat van de Franstalig voorzitter - dr Jacques De Toeuf nam in het laatste jaar het voorzitterschap over van dr. Roland Lemye - liep af. Dr. De Toeuf schoof dr. Moens als zijn opvolger naar voren.De vergadering keurde dit unaniem goed - er waren geen andere kandidaten.Het nieuwe directiecomité werd ook aangesteld. De samenstelling - evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen, evenveel specialisten als huisarsten - is als volgt: huisartsen zijn Luc Herry en Pierre Deplaen (beiden Franstalig) en Dirk Scheveneels, Wim Debrabandere en Roeland Dierickx (alledrie Nederlandstalig) specialisten zijn Jacques de Toeuf, Pierre Duprez en Michel Masson (Franstalig), en Luc Declercq en Yves Louis (Nederlandstalig) (De voorzitter telt niet mee voor de pariteit in het bestuur.)"De afwisseling van de wacht is een probleem voor alle artsenverenigingen. We hebben toch enkele veertigers in ons bestuur kunnen binnenbrengen. Maar een voorzitter moet ervaring hebben en dan komt men aan mijn deur kloppen..."