...

Op basis van cijfers van Onkelinx en Marc Moens concludeerde Rufij Baeke in onze vorige editie dat het deconventiepercentage van huisartsen en specialisten rond 30% schommelt. Marc Moens biedt weerwerk.Marc Moens grijpt terug naar zijn cijfers die hij jaarlijks publiceert in het VBS-jaarverslag. Daarin staat onder meer het aantal geaccrediteerde artsen. Op 1 februari van dit jaar bleken er 9.995 huisartsen geaccrediteerd en 14.722 specialisten. In totaal waren er dus 24.677 geaccrediteerden.Meer beroepsactieven Voor de meeste specialisten klopt het echter niet dat alleen geaccrediteerden beroepsactief zijn en net die cijfers gebruikte Baeke. Voor de huisartsen is die correlatie wel reëel, aldus de Bvas-voorzitter en secretaris-generaal van het VBS. "De betrokken specialisten vormen zich wel degelijk continu na. Ze vragen hun accreditering niet aan wegens administratieve last. En ook wel omdat er voor hun prestaties geen of nauwelijks bijkomende accrediteringshonoraria bestaan."Moens zelf betreurde meermaals het geringe percentage geaccrediteerden onder sommige specialismen. Slechts 46,7% chirurgen bijvoorbeeld, 46,4% neurochirurgen, 45,3% neuropsychiaters, 41,3% stomatologen en 34,1% plastisch chirurgen dit jaar.Wat er ook van zij, als algemeen percentage van geaccrediteerden komt dokter Moens uit op 55,5% (24.677 op 44.322 artsen). Meer dan een op de twee dus en al totaal andere cijfers dan diegene die Rufij Baeke hanteerde.