...

In het Belgisch Staatsblad is geen spoor te bekennen van de asbl Alliance Avenir des Médecins, zegt Bvas-topman Marc Moens. "De Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) is dan ook een puur Nederlandstalige aangelegenheid. Dat het Riziv toch het licht op groen zet voor kiesdeelname van AADM wijst op misprijzen voor de taalverdeling Frans-Nederlands in de federale materie die het Riziv nog steeds is."Dr. Moens vermoedt dat het Riziv wel de letter van de wet gerespecteerd heeft, "maar zeker niet de geest van de wet". Vermits Domus Medica Nederlandstaligen uit het Brussels Gewest op de ledenlijst heeft, is strikt juridisch wellicht aan de eis van representativiteit voldaan. Eén van de regels om als artsensyndicaat erkend te worden, is immers leden hebben in twee van de drie gewesten.Huisartsen opgesloktDaarnaast getuigt de erkenning van AADM volgens de Bvas-topman ook van "misprijzen voor de samenhang tussen huisartsen en specialisten om tot een goede zorg te komen". De raad van bestuur van Domus Medica bestaat uit huisartsen. "Ze beweren wel dat ze ook specialisten verdedigen maar de specialistische partner in de alliantie is onbestaande."Marc Moens maakt zich sterk dat de Bvas veel beter geplaatst is om de toekomst van de huisartsgeneeskunde te vrijwaren. "Als je de teksten over de toekomstige financiering van de ziekenhuisgeneeskunde leest, worden de huisartsen gewoon opgeslokt in de transmurale, forfaitaire geneeskunde", voorspelt hij. "We stevenen af op zogenaamde 'bundle payments'. Dat zijn gebundelde betalingen per pathologie met alles samen in een eenheidsprijs: huisarts, specialist, verpleegkundige, enz."Minder inkomstenZoals het er nu uitziet, verliest de Bvas al meteen een stuk werkingskosten. De deelnemers aan de verkiezingen mogen 1 miljoen euro subsidies van het Riziv verdelen om er hun werkingskosten mee te betalen. Een kwart van de subsidie wordt onder de vorm van een vast basisforfait toegekend. Die 250.000 euro moet nu door drie gedeeld worden, wat de Bvas en het Kartel al meteen op 41.666 euro minder inkomsten komt te staan. Met de resterende 750.000 euro wordt per geldig behaalde stem een aanvullend bedrag uitgekeerd.