...

Marc Justaert volgt Edouard Descampe op, die tien jaar aan het hoofd stond van de algemene raad van het Riziv. Dat werd bekendgemaakt door minister Volksgezondheid en Sociale zaken Maggie De Block (Open Vld), op een groot "innovatiecongres" van de CM.De CM hield naar aanleiding van het congres ook een grote online enquête bij 52.000 leden (zie hier). Daaruit blijkt dat patiënten zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gezondheid en er zelf mee moeten voor zorgen dat de gezondheidszorg betaalbaar blijft. Daarnaast verwachten de CM-leden meer transparantie, zowel over de kostprijs van de gezondheidszorg, als over de kwaliteit ervan.