...

Na 28 jaar houdt dokter Moens het voor bekeken bij het Verbond der Belgische Specialistenverenigingen (VBS). Wel blijft hij op post als Bvas-voorzitter. En voor alle duidelijkheid: ook Jean-Luc Demeere blijft uiteraard praeses van het VBS.Daarnaast maakt dokter Marc Brosens nu zijn intrede. Al is het laatste woord wel aan de jaarvergadering op 3 februari. Als enige kandidaat wordt de Limburgse radiotherapeut met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid echter de nieuwe secretaris-generaal van het VBS.Oorspronkelijk uit Turnhout woont en werkt Marc Brosens al sinds 1994 in Hasselt. Hij is er verbonden aan het Limburgs Oncologisch Centrum. Geneeskunde studeren en specialiseren in radiotherapie deed hij in Leuven en in Frankrijk. Vervolgens ging Brosens van 1991 tot 1994 aan de slag in de Brusselse kliniek Sint-Jan waar hij "uitstekend" samenwerkte met dokter Jean-Luc Demeere. Brosens: "Uit mijn Franse periode neem ik onder meer mee dat er daar geen ziekenfondsen zijn. Heel anders dus dan bij ons waar hun impact erg groot is."Vervolgens verkaste dokter Brosens naar Limburg. "Het oncologisch centrum had een geweldig potentieel", legt hij uit. "Het was de snelst groeiende dienst in België. Medisch oncologen en radiotherapeuten werken er uitstekend samen." Oorspronkelijk hing de bestralingsafdeling enkel af van het Jessaziekenhuis in Hasselt, in een latere fase opende ook een dienst in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Brosens: "Momenteel werken er in alle Limburgse ziekenhuizen artsen van onze associatie, een netwerk avant la lettre. In totaal gaat het over 22 dokters, tien radiotherapeuten en twaalf medisch oncologen."