...

Sinds september 2020 kunnen mantelzorgers een erkenningsattest aanvragen bij het ziekenfonds, ook bekend als het mantelzorgattest of het mantelzorgstatuut. Onder bepaalde voorwaarden kunnen mantelzorgers die werknemer zijn en die voor een zwaar zorgbehoevende persoon zorgen tijdelijk het werk onderbreken en genieten van een uitkering van de RVA voor mantelzorgverlof.Veel mantelzorgers laten zich echter niet als dusdanig erkennen. Of, ze doen onbewust aan mantelzorg, zo kaart de minister aan in een persbericht. Volgens de meest recente cijfers (mei 2022) telt Vlaanderen 16.426 mantelzorgers met een mantelzorgstatuut via een ziekenfonds. Dat is nog niet een procent van alle Vlamingen. Terwijl volgens de Zorgenquête 2021 van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verleent 33% van de Vlaamse bevolking ouder dan 18 jaar mantelzorg. "Maar daardoor mislopen mantelzorgers wel ondersteuning en begeleiding die Vlaanderen biedt", stelt de minister. Naast de mogelijkheid van de RVA-uitkering voor mantelzorgverlof, voorziet Vlaanderen namelijk een aanmoedigingspremie, een aanvullende uitkering tussen 33 en 593 euro voor werknemers uit de privésector of social profitsector die een engagement als mantelzorger opnemen. Daarnaast kunnen uiteraard de ziekenfondsen, het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de zes erkende mantelzorgverenigingen (Steunpunt Mantelzorg, Liever Thuis LM, Samana, Mantelzorgnetwerk, OKRA trefpunt 55+ en Coponcho) heel wat informatie bieden over mogelijke ondersteuning of sociale voordelen. Op de Dag van de mantelzorgers roept minister Crevits mantelzorgers op om zich te laten erkennen als mantelzorger. "Meten is weten", zegt ze. "Zo kunnen we gericht beleid op maat voeren en meer mensen bereiken met de ondersteunende maatregelen die Vlaanderen biedt." Het statuut kan aangevraagd worden via het ziekenfonds.