...

Europese mannen scoren op het vlak van gezondheid minder goed dan vrouwen. En er zijn grote verschillen tussen mannen onderling in functie van de sociale klasse. Om de gezondheid van Europese mannen te optimaliseren is er dringend nood aan gezondheidsstrategieën die zich specifiek toespitsen op de mannelijke bevolking. Dat besluit Alan White uit een recente analyse die aandacht krijgt in BMJ.White, professor aan Leeds Metropolitan University, en collega's schreven een rapport dat duidelijke verschillen in gezondheid toont tussen mannen en vrouwen. Zo hebben mannen uit de actieve leeftijdsgroep over heel Europa een significant hogere sterfte dan vrouwen uit dezelfde leeftijdsgroep. Deze verschillen zijn vooral opvallend in Oost-Europa. Volgens White wijst dat op te veel vermijdbare premature sterfte bij mannen, met een zware tol op hun gezin, op de samenleving en de economie.Sociale klasseDe meest opvallende bevinding van White is echter dat er ook grote verschillen zijn in gezondheid tussen mannen onderling, zelfs binnen eenzelfde land, in functie van hun sociale klasse. Dat wijst op een grote invloed van sociale parameters zoals opleiding en tewerkstelling. In alle Europese landen hebben mannen uit de laagste socio-economische klasse de slechtste gezondheid.De auteurs wijzen erop dat we geneigd zijn mannen terecht te wijzen omdat ze minder snel dan vrouwen naar de dokter zouden gaan en omdat ze grotere risico's zouden nemen die hun gezondheid op het spel zetten. Maar dat helpt ons niets vooruit, meent White, die aandringt op de ontwikkeling van strategieën die mannen vooral op een constructieve manier benaderen. Zo menen ze dat er reeds in het lager en middelbaar onderwijs nood is aan een duidelijke positieve focus op jongens en mannen met de aanmoediging van jongs af aan om gezondere beslissingen te nemen in hun leven.Meer initiatieven zijn ook nodig voor het promoten van de gezondheid van mannen op de werkvloer. De drempel tot de gezondheidszorg kan verlaagd worden door gezondheidsdiensten dichter bij mannen te brengen, bijvoorbeeld in sportclubs, scholen, centra waar jongeren samenkomen... Ook het wetenschappelijk onderzoek zou zich kunnen toespitsen op de onderliggende oorzaken van de grotere gezondheidsproblemen waarmee mannen kampen.Specifieke focus In een bijhorend editoriaal schrijft Gregory Malcher, omnipracticus uit Australië, dat van alle Europese landen alleen Ierland een beleid heeft met een specifieke focus op de gezondheid van mannen. Er is dus nog werk aan de winkel om de gezondheid van mannen in Europa te optimaliseren. Het rapport van White is in ieder geval een mooie springplank naar een beloftevolle toekomst.