...

Meer bepaald een derde van de niet-giftige chemische stoffen in die producten tast de zaadcellen op 'significante' wijze aan. Ze hinderen het zwemmen van de zaadcellen en beroven hen vroegtijdig van de enzymen die nuttig zijn bij de bevruchting van eicellen. Een verontrustend resultaat, dat niettemin wordt verzacht door goed nieuws: de wetenschappers garanderen een manier te hebben gevonden om de chemische stoffen in kwestie op te sporen. Regelgevende autoriteiten zouden dus gebruik kunnen maken van hun methode om te beslissen of een product al dan niet op de markt mag komen. Minder opbeurend nieuws: een andere Amerikaanse studie (2) heeft zopas aangetoond dat mannen die door hun spermakwaliteit onvruchtbaar zijn twee keer zoveel risico lopen om vroegtijdig te overlijden. En het risico neemt nog toe naarmate er meer afwijkingen zijn. Om hun conclusies te verklaren geven de auteurs een eerste aanzet tot een denkspoor dat volgens hen verder moet worden onderzocht: de onvruchtbaarheid zou te wijten zijn aan algemene gezondheidsproblemen die voordien al aanwezig waren. (referenties: (1) The EMBO, 12 mei 2014, DOI: 10.15252/embr.201438869, (2) Human Reproduction, 15 mei 2014, doi: 10.1093/humrep/deu106)