...

Onderzoekers van de universiteiten van Lyon, Saint-Étienne en Keele analyseerden de spermakwaliteit van 62 Franse donoren. Na een specifieke kleuring voor aluminium werd bij fluorescentiemicroscopie gezien dat dat metaal in sterke mate aanwezig was in het sperma van die mannen, en meer bepaald in de spermatozoïden zelf. De concentratie bedroeg gemiddeld 339 delen per miljard (ppb) en bij bepaalde mannen liep dat zelfs op tot 500 ppb. De studie toont bovendien aan dat er een statistisch significant, proportioneel en omgekeerd verband bestaat tussen de aluminiumconcentratie en het aantal spermatozoïden. Hoe hoger de aluminiumconcentratie, hoe lager het aantal spermatozoïden. Aluminium moet dus worden beschouwd als een van de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van de spermakwaliteit en van de merkelijke daling van de mannelijke vruchtbaarheid.