...

Ook Vlaanderen staat voor een totale ommezwaai in het huisartsenaanbod: bij ons is zelfs 75% van haio's een vrouw. Maar wat in eigen land een controversieel thema blijft, wordt in Nederland wel onderwerp van een debat. Voor het eerst staat er immers iemand op om openlijk vragen te stellen bij de snel doorzettende vervrouwelijking van het huisartsenkorps. Keuzevrijheid Het Parool publiceerde deze week een opmerkelijk interview met Dr. Bart Meijman, voorzitter van de Huisartsenkring Amsterdam. Hij maakt kanttekeningen bij de oprukkende vervrouwelijking: ''Als deze trend doorzet, komt het aandeel vrouwelijke huisartsen op meer dan 70% te liggen. Net als voor veel andere beroepen geldt, lijkt zoiets me niet heel gezond.'' Meijman wijst erop dat patiten de vrijheid van keuze willen: ''Net zo goed als vrouwen bij gynaecologische problemen vaak de voorkeur geven aan een vrouwelijke arts, bespreken mannen klachten in de geslachtsstreek liever met een mannelijke huisarts." Ook de samenwerking tussen huisartsen onderling is gebaat bij een evenwichtige man-vrouw-mix, zegt hij: "Voor de huisartsen is het veel verfrissender zowel met mannen als met vrouwen te werken.''De Huisartsenkring Amsterdam telt 846 leden, van wie 485 vrouwen. De volgende jaren komen er nog veel meer dames bij. "Dat leidt tot allerlei verschuivingen: huisartsen zullen nog meer samen onder n dak werken, onder meer omdat het zo makkelijker is parttime te werken." Vrouwen werken gemiddeld 0,64 van een fulltime equivalent (FTE).Hoogleraar Toine Lagro-Janssen (vrouwenstudies Nijmegen), bekend van haar onderzoek naar typisch vrouwelijke aandoeningen, voorspelt dan weer dat de communicatie met de patit erop vooruit zal gaan. "Vrouwen luisteren beter - niet onbelangrijk - ze geven de patit meer aandacht", zegt ze. Vlaanderen Ook in eigen land staat de huisartsgeneeskunde een metamorfose te wachten. Mannelijke huisartsen (60%) hebben nu nog het overwicht maar die 60-40 verhouding zal tussen 2020 en 2025 helemaal omslaan. Driekwart van de huisartsen in opleiding is nu al van het vrouwelijke geslacht.