...

Ri De Ridder verjaarde in juli - zijn mandaat werd al eens eerder verlengd van begin augustus tot 16 oktober. Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit dat de managementfunctie nog eens met een half jaar verlengt.Ri De Ridder blijft dus aan de slag bij de Dienst Geneeskunde Verzorging van het Riziv, minstens nog tot 16 april 2018.