...

Zoals bekend zijn absolute topmandaten in de administratie van tijdelijke aard. En dus zijn herbenoemingen noodzakelijk. Het vorige mandaat van zes jaar van Jo De Cock ging in op 1 oktober 2009 en eindigde dus eind september. Het Koninklijk Besluit met de benoeming dateert van 23 oktober. Het KB stipt aan dat Jo De Cock "op voorstel van het algemeen beheerscomité van het Riziv op 10 juni 2015 geëvalueerd werd door minister De Block en dat hem de vermelding 'goed' werd toegekend."