...

Het parket had de dokters en apothekers uit het Waasland gedagvaard nadat het Riziv in 2010 het pillengebruik van een patiënt uit Sint-Niklaas in kaart had gebracht. De hoeveelheden Rilatine die de man zich volgens zijn ingestuurde doktersbriefjes liet voorschrijven, bleken erg hoog. In vier jaar tijd had de man niet minder dan 2.499 doosjes van het medicijn gekocht.Het voorschrijfgedrag van de dokters die de man raadpleegde, werd onder de loep genomen. Ook de apothekers bij wie hij het medicijn kocht, moesten zich voor de rechter verantwoorden. Ze vroegen echter de vrijspraak. "We hebben de man alleen maar proberen te helpen en wisten van andere artsen en apothekers niets af", klonk het.De rechter oordeelde dat de artsen en apothekers niets verweten kon worden en sprak hen vrij. De patiënt zelf kreeg de gunst van de opschorting.