...

Momenteel loopt daar de Breast Cancer Awareness Month, zij het met flink wat valse noten. Een journalist van de prestigieuze Washington Post heeft over het onderwerp een scherp artikel geschreven, met als titel I'm just saying no to mammography: Why the numbers are in my favor (Ik zeg gewoon neen tegen mammografie: waarom de cijfers in mijn voordeel pleiten). Het zijn natuurlijk niet de woorden van een expert, maar dat soort standpunten heeft wel degelijk invloed op de publieke opinie.