...

De site gespecialiseerd in beeldvorming citeert en bevestigt daarmee een recent artikel in het American Journal of Medicine (Drukteinis JS et al. Am J Med. 2013;doi:10.1016/j.amjmed.2012.11.025). De strijd over mammografische screening ligt dus open met de vervanging van de klassieke aanpak door een model op maat van het genetische, fenotypische en klinische profiel van de vrouw in kwestie. Die aanpak vereist meer samenwerking tussen de radioloog en de clinicus. "Volgens ons brengt optimale zorgverlening voor de patiënten mee dat we anders tegen de zaken moeten aankijken en opsporingsstrategieën moeten gebruiken die op maat gemaakt zijn, volgens de evaluatie van het risico dat wordt bepaald door de familiale voorgeschiedenis, de leeftijd, de genetische profielen en de densiteit van de borsten", schrijven de auteurs van dit overzichtsartikel. Ze wijzen ook op de mogelijke rol van verschillende nieuwe technologieën, zoals lagedosismammografie, mammografie met verhoogd contrast, digitale tomosynthese van de borst, automatische evaluatie van de densiteit van de borsten, automatische mammografie van de volledige borst en - niet te vergeten - MRI. Hoe dan ook zullen beeldvormingspecialisten en clinici nauwer moeten samenwerken.