...

De Amerikaanse onderzoekers analyseerden internationale studies die tussen 1960 en 2014 werden uitgevoerd. Volgens dit onderzoek vermindert een jaarlijkse mammografie de sterfte door borstkanker met ongeveer 19% voor alle vrouwen. Voor vrouwen in de veertig daalt het risico dankzij deze techniek met 15%, voor zestigers met 32%. De wetenschappers stelden ook vast dat op een groep van 10.000 vrouwen tussen 40 en 50 jaar die gedurende tien jaar een jaarlijkse mammografie lieten uitvoeren, 6.130 van hen een vals-positieve uitslag kregen waardoor extra röntgenfoto's nodig waren en 940 vrouwen een biopsie ondergingen voor een niet-kwaadaardige tumor. Aangezien het met de huidige technieken onmogelijk is te weten welke tumor goedaardig zal blijven en welke behandeling zal vereisen, bestaat volgens dr. Nancy Keating, coauteur van dit onderzoek, het grootste gevaar van mammografie in een overdiagnose die 19% van de vrouwen treft. Zij moeten dan een operatie, chemotherapie en/of radiotherapie ondergaan voor een tumor die in feite niet gevaarlijk is. Dr. Keating vraagt daarom dat het beleid inzake borstkankerscreening opnieuw zou worden bekeken. (referentie: JAMA, 2 april 2014, doi:10.1001/jama.2014.1398)