...

Zweden, Noord-Ierland en Nederland waren bij de koplopers op het vlak van georganiseerde screening voor mammacarcinoom. Systematische screening werd er 10 tot 15 jaar vroeger ingevoerd dan in de buurlanden Noorwegen, de Ierse republiek en BelgiVlaanderen respectievelijkEen team van onderzoekers uit Frankrijk, de VK en Noorwegen vroeg zich af of snellere introductie ook geleid heeft tot een meer opvallende daling in de mortaliteit.Verschillen onbelangrijk In de meeste landen zag men in de voorbije periode een sterke daling van de mortaliteit door borstkanker. In landen waar borstkankerscreening werd ingevoerd, heeft men de neiging dat op rekening van de opsporingscampagne te schrijven.Maar volgens de onderzoekers manifesteerde die daling zich daarvoor eigenlijk al te vroeg. Bovendien, zo tonen ze met hun onderzoek aan, zie je in naburige landen met een vergelijkbare populatie en een nagenoeg gelijke toegang tot gezondheidszorg een even grote daling van de mortaliteit in dezelfde periode.Zo daalde in Noord-Ierland de mortaliteit door borstkanker van 1989 tot 2006 met 29,6%, en die in de Ierse republiek met 26,7%. In Nederland daalde de mortaliteit in dezelfde periode met 25%. In Belgiwas de daling iets minder uitgesproken, namelijk 19,9%, maar in Vlaanderen met een zorgcultuur die goed bij Nederland aansluit, bedroeg de daling ook 24,6%In Zweden bedroeg in die periode de daling zelfs veel minder dan in Noorwegen: 16% tegenover 24,1%. In Zweden ziet men evenwel al een gestage daling van de mortaliteit sinds 1972. Screening werd er algemeen ingevoerd in 1986.Volgens de onderzoekers verklaart vooral een verbeterde behandeling van mammacarcinoom dat minder vrouwen erdoor overlijden, en niet zozeer de screening.