...

Een team van Britse onderzoekers heeft met behulp van 4D-echografie de bewegingen en gedragingen geobserveerd van foetussen die worden blootgesteld aan tabaksrook die door hun moeder wordt geïnhaleerd. Dr. Nadja Reissland en haar collega's volgden de zwangerschap van 20 vrouwen, van wie er vier gemiddeld 14 sigaretten per dag rookten. De baby's werden viermaal gedurende 15 tot 20 minuten onderzocht, a rato van twee beelden per seconde. Na zorgvuldig onderzoek van de beelden die waren gemaakt op 24, 28, 32 en 36 weken, was de conclusie van de auteurs formeel: foetussen van rokende moeders zijn bijzonder geagiteerd nadat hun moeder een trek doet van een sigaret, en ze vertonen tekenen die kenmerkend zijn voor stress. Zo wrijven ze vaak over hun gezicht, bewegen ze hun mond meer en lijken ze zelfs een grimas te maken na contact met sigarettenrook. Volgens dr. Reissland wijzen al die gedragingen er mogelijk op dat roken tijdens de zwangerschap de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel van de baby trager doet verlopen. Ze hoopt dit onderzoek te kunnen uitbreiden en haar resultaten op grotere schaal te bevestigen. Ze hoopt eveneens dat de verkregen beelden bij toekomstige moeders meer impact zullen hebben dan alle goede raad.