...

Voor hun onderzoek hebben de wetenschappers bloedmonsters gebruikt van kinderen van twee jaar uit Tanzania die resistent waren tegen of vatbaar voor malaria. Door genetisch analyses en een reeks laboratoriumtests hebben ze het antigeen PfSEA-1ontdekt. Dat antigeen blokkeert de parasiet die in de rode bloedcellen doordringt. Vervolgens hebben ze muizen gevaccineerd met dat nieuwe antigeen, met succes. Het aantal parasieten in het bloed daalde, en ook bleven die muizen langer in leven dan hun niet-gevaccineerde soortgenoten. De auteurs hebben ten slotte de plasmaconcentratie van antistoffen tegen PfSEA-1 gemeten bij 453 Tanzaniaanse kinderen. Tijdens de periode waarin die kinderen een detecteerbare antistofspiegel vertoonden, werd er geen enkel geval van ernstige malaria vastgesteld. (referentie: Science, 23 mei 2014, DOI:10.1126/science.1254417)