...

Een aantal van hen - 12.000 à 13.000 - zouden remgeld moeten blijven betalen omdat ze niet meer langer komen aan het bedrag waarop de bescherming van de maximumfactuur van kracht wordt. Vele andere patiënten zouden niet langer voldoen aan de criteria voor het statuut van chronisch zieke. Ze genieten daardoor niet meer van de verlaagde drempel voor de maximumfactuur.De bedoeling was dat de deelstaten maatregelen zouden uitwerken om dit verlies te compenseren. Maar dat zijn ze blijkbaar uit het oog verloren.Het socialistisch ziekenfonds spreekt van schuldig verzuim op alle niveaus. Het begrotingsvoorstel voor het Riziv dat minister De Block (Open VLD) heeft uitgewerkt, maakt evenwel een analyse van de situatie. Maggie De Block valt in een mededeling uit naar de deelstaten, die bij de pakken zijn blijven zitten.Tot eind dit jaar gold een overgangsperiode. Dat wil zeggen dat het Riziv tot eind dit jaar de uitgaven waarvoor de deelstaten nu instaan, bleef meetellen voor de maximumfactuur en voor het verwerven van het statuut van chronisch zieke. Maar daar komt dus met de aanvang van 2020 een abrupt eind aan. De minister wijst erop dat de deelstaten geld hadden gekregen om compensatiemechanisme uit te werken. Maar van zo een regeling is tot nu toe niets in huis gekomen.Minister De Block stelt voor een dubbel tellersysteem op touw te zetten, om na te gaan of de patiënt voldoende remgeld betaald heeft om het systeem van de maximumfactuur in gang te zetten. In de Vlaamse Gemeenschap, bijvoorbeeld, zouden de zorgkassen bijhouden hoeveel remgeld de patiënt heeft moeten uitgeven in de overgehevelde revalidatievoorzieningen.Voor de toekenning van het statuut van chronisch zieken wil de minister een nieuw systeem uitwerken. Door het aangepaste beleid in de deelstaten dreigen er immers verschillen te ontstaan bij toepassing van de federale criteria voor het statuut naargelang het gewest waarin de patiënt woont.De Block verlengt voor de toekenning van dit statuut de overgangsregeling met een jaar. Ondertussen zou er een nieuw federaal toekenningsmechanisme moeten komen, dat discriminatie naargelang de woonplaats vermijdt.Volgens de federaal minister bevoegd voor volksgezondheid is het nu vooral aan de gewesten om snel een regeling uit te werken die het gedeeltelijk wegvallen van de bescherming door de maximumfactuur compenseert.Noteren we nog dat in de Riziv-begroting door de staatshervorming in 2020 in het budget voor de maximumfactuur 5,2 miljoen euro bespaard wordt.Volgens de mededeling van het Socialistisch Ziekenfondsen kregen de gewesten bij de staatshervorming 3 à 4 miljoen euro om de bescherming van de patiënt te kunnen blijven verzekeren.