...

Dat is een van de maatregelen die de minister neemt naar aanleiding van het Zomerakkoord. Vrijdag lazen we in De Tijd dat de regering nog 350 miljoen euro moest samenrapen om de begroting van volgend jaar rond te krijgen - meestal is er in de kranten sprake van 200 miljoen die nog gevonden moet worden.Het bedrag dat minister De Block moet vinden, is en blijft 64 miljoen. De minister wil flexi-jobs invoeren voor gepensioneerden, landingsbanen voor 60-plussers en re-integratiebanen voor langdurig zieken.Maar ze wil ook artsen aanpakken die abnormaal veel ziektebriefjes schrijven. Er komen 'richtsnoeren' voor artsen die ziektedagen voorschrijven, en voor de wijze waarop ze de duur van de afwezigheid van het werk vastleggen.De minister zal bovendien de profielen van artsen bepalen en wie een afwijkend profiel heeft, zal hiervoor goede en objectieve redenen moeten hebben.Wie niet kan uitleggen waarom hij afwijkt van het doorsneeprofiel, zal op het matje geroepen worden.