...

Huisarts Maggie De Block (Open VLD) is één van de zes staatssecretarissen in de regering Di Rupo I. Zij krijgt de portefeuille asiel en migratie (ex-Melchior Wathelet, cdH), aangevuld met maatschappelijke integratie en armoedebestijding (ex-Philippe Courard, PS)."Een zeer zwaar dossier", vertelde ze tijdens De ochtend op Radio 1, "maar het is een hele stap vooruit dat die portefeuilles zijn samengevoegd en ik zie het als een enorme uitdaging." De Block geeft toe weinig ervaring te hebben met asiel en migratie. "Maar ik ben wel al twaalf jaar aan de slag in de Commissie Sociale Zaken en deed de onderhandelingen voor armoedebestrijding en maatschappelijke integratie."De Block wil zich nu eerst inwerken, communiceren doet ze enkel over beslissingen. "Aan aankondigingspolitiek doe ik niet. Ik zal dus eerst een maand zwijgen en goed nadenken over wat er moet gebeuren. Al weet iedereen die mij kent dat dat moeilijk wordt."Koude winterDie uitspraak was meteen al koren op de molen van critici, die benadrukken dat in de winter snelle beslissingen nodig zijn om asielzoekers niet letterlijk in de kou te laten staan. In De ochtend anticipeerde De Block evenwel al op die kritiek door te stellen dat er al heel wat werk is geleverd in het dossier asiel en migratie en dat het verkorten van de procedures hoog op de agenda staat.Ze verwacht daarbij hulp van haar partijgenote Annemie Turtelboom, de nieuwe federale minister van Justitie, met wie ze nauw gaat samenwerken.De Block kondigde ook aan haar huisartsenpraktijk in het Vlaams-Brabantse Merchtem voorlopig stop te zullen zetten. "Want die is niet langer combineerbaar met een staatssecretariaat."LoonElio Di Rupo kondigde aan dat de lonen van de nieuwe regeringsleden met 5% verminderd zouden worden. Het is evenwel nog niet duidelijk of die vermindering alleen van toepassing is op het brutoloon of ook op de onkostenvergoedingen, zo meldt het CRISP (Centre de Recherche et d'Informations Socio-Politiques).Volgens cijfers van datzelfde CRISP zou Maggie De Block, net als de andere staatssecretarissen, 9.966,811 euro netto per maand verdienen. Ter vergelijking: het netto maandloon van Elio Di Rupo wordt berekend op 11.035,62 euro, dat van Onkelinx op 11.035,62 euro.Opgelet: de bedragen zijn berekend voor alleenstaanden zonder gezinslast en zonder rekening te houden met inkomsten uit andere mandaten. Ook extra gemeentelijke opcentiemen en eventuele regiogebonden fiscale voordelen zijn buiten beschouwing gelaten.