...

Sinds 1996 reikt Skepp (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap (sic) en het Paranormale) jaarlijks de Zesde Vijs uit aan "iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudowetenschap en het paranormale". Voor 2014 is dat dus Maggie De Block, omdat de minister volgens de Skepp-jury "resoluut kiest voor geneeskunde die gestoeld is op wetenschap en dat ze klare taal hanteert als ze spreekt over zogenaamde alternatieve geneeswijzen". De organisatie gaat daarbij de vergelijking met haar voorgangers niet uit de weg, "die soms een halfslachtige houding innamen uit electorale overwegingen". Maggie De Block daarentegen "durft duidelijk te stellen dat de meeste alternatieve therapieën, voor de meeste aandoeningen, niet beter werken dan een placebo".Extra veel gezond verstandVan mensen met gezond verstand wordt wel eens gezegd ze 'alle vijf' te hebben, verklaart Skepp de naam van de prijs. "De Zesde Vijs wordt uitgereikt aan mensen die bewezen hebben over een extra portie gezond verstand te beschikken, door in de media op te vallen door een genuanceerde kritische kijk op de zaken of door een grondig gedocumenteerd betoog." Bij deze prijs hoort een trofee, de pdw-trofee, genoemd naar Patrick De Witte, die jarenlang voorzitter was van de prijzencommissie.Kromme vijsGisteren werd ook de Skeptische Put uitgereikt. Die 'prijs' gaat elk jaar naar "diegene die zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen", aldus Skepp op haar website. Dit jaar viel deze twijfelachtige eer te beurt aan Jan Allein en zijn werkgroep Beperk de Straling voor hun acties tegen de uitbreiding van Wifi en andere vormen van draadloze communicatie. "Daarbij gebruiken ze onjuiste en misleidende informatie, spelen ze in op de angst van de bevolking en maken ze wetenschappelijk onderzoek verdacht", argumenteert de organisatie.