...

Dat zei voormalig minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in de hoorzitting Bijzondere Covid-commissie van het federale parlement. De Block, momenteel fractieleider, trok een aantal lessen uit de corona-pandemie.Een les die we u niet willen onthouden, gaat over "meer en vooral slimmere digitalisering" in de gezondheidszorg. De Block wees erop dat België bij het begin van de pandemie 'het kneusje' van Europa leek. Onze cijfers waren veel slechter dan elders. "Dat beeld keerde en gaandeweg werd duidelijk dat elders minder strikte datanormen golden. België registreerde van bij het begin zo precies mogelijk." Nadat andere landen "op zijn Belgisch" gingen registreren, kregen wij uiteindelijk lof en daar mogen we trots op zijn, aldus de ex-minister.Alles kan beter. De Block wees erop dat ziekenhuizen en administratie er veel tijd en energie in stopten om dag na dag gegevens te verzamelen, te aggregeren en in Excel-sheets te gieten. De administraties brachten die informatie samen en verwerkten ze. "Dat was echt titanenwerk", dixit De Block. "Dat moet ons aan het denken zetten. Technisch is het perfect mogelijk gegevens quasi continu digitaal door te sturen vanuit de ziekenhuizen naar een overkoepelende datawarroom van de overheid, in de vorm van een gedecentraliseerd kruispuntmodel. Dat kost een computer twee seconden terwijl daarmee nu tientallen mensen dagelijks bezig waren."Voorts stelt Maggie De Block dat ziekenhuizen beschikken over de nodige systemen om data in bulk door te sturen. Tot op heden ontbreekt echter een lijn naar de overheid. "Het zou nochtans vele werkuren uitsparen, aggregaties zouden ineens kunnen in plaats van in elk ziekenhuis apart. Dat zorgt voor minder fouten en het laat toe andere analyses te maken en bijkomende lessen te trekken, zo stipt ze nog aan.En, aldus De Block tot slot, van Big Brother-toestanden is geen sprake. "Je kan ruwe data perfect veilig doorsturen zonder dat de overheid ook maar één moment aan persoonsgevoelige informatie kan. Wat ze ook probeert."