...

Tientallen adviserend geneesheren treden zogezegd toe tot het akkoord artsen-ziekenfondsen en krijgen daarmee ook het 'sociale statuut' toegekend. Ze zijn voltijds bediende en verwerven zo al een recht op een wettelijk pensioen. N-VA Kamerlid An Capoen is verontwaardigd dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block pensioenbonussen die, zo stelt ze, onterecht aan adviserend geneesheren werden uitgekeerd, niet zal terugvorderen. Het RIZIV biedt hen de voordelen die aan toetreding tot het akkoord zijn verbonden, zonder enige vorm van controle. "Van het RIZIV verwacht ik betere controles en opvolging. Men moet om te beginnen al weten naar wie men de papieren voor de toetreding tot het Nationaal Akkoord moet opsturen en naar wie niet. Dat is de allereerste stap om deze soort van fraude tegen te gaan. Deze situatie moet absoluut rechtgezet worden", aldus Capoen.Wordt vervolgdMaar Capoen is vooral teleurgesteld door de houding van de minister van Volksgezondheid: "Maggie De Block beloofde actie te ondernemen en de onterecht uitgekeerde bedragen terug te vorderen. Dat zei ze in een antwoord op mijn schriftelijke vraag in de Commissie Volksgezondheid." Maar de minister komt hier nu op terug (zie ook de laatste editie van onze krant). In de Commissie stelde ze vorige week dat de wet onvoldoende duidelijk is om de bedragen terug te vorderen. "Met verbazing stel ik vast dat de minister haar belofte niet zal eerbiedigen." Capoen: "Ik hoop dat dit geen einde van het verhaal is. Ik heb inmiddels een opvolgingsvraag ingediend in de Commissie aan de minister en ik verwacht hier zeer spoedig een antwoord op."