...

Dat liet minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) afgelopen weekend weten. Daarmee komt er, allicht voorlopig, een einde aan het onverkwikkelijke contingenteringdossier. De verklaring van de Block kwam er nadat ze overleg met de Nederlands- en Franstalige gemeenschapsministers voor hoger onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Jean-Claude Marcourt (PS) had beëindigd.In een persmededeling stelt de minister dat ze "een duurzame oplossing met acties op korte en lange termijn" op tafel legt. De deelstaten zetten de eerste stap en dat garandeert volgens de liberale excellentie dat er vanaf 2015 niet meer studenten de opleiding aanvatten dan er mogen afstuderen. "De te hoge instroom aan studenten moet stoppen", zo luidt het. In afwachting daarvan mogen de Franstalige decanen wel opnieuw stage-attesten afleveren.KadasterOp onderwijs heeft minister De Block in principe geen impact. Wel draagt ze federale verantwoordelijkheid. En op dat niveau verbindt ze er zich toe dat de administraties prioritair zullen werken aan een volledig, dynamische kadaster. De Block: "Dat biedt de planningscommissie een robuuste basis om met kennis van zaken lange termijnbeslissingen te nemen over de toekomstige quota voor (tand)artsen."Een essentieel sluitstuk in deze oplossing is wel dat het overtal aan Frans- en Nederlandstalige- studenten die in het verleden werden opgeleid, wordt afgetrokken van het aantal studenten dat de universiteiten de komende jaren opleiden. Of zoals de minister het stelt: "We willen zeker onze verantwoordelijkheid nemen en helpen dweilen. Eerst moeten echter de deelstaten de kraan dichtdraaien."Reacties op de beleidsbeslissing van Maggie De Block leest u vrijdag in Artsenkrant.