...

In februari rees er kritiek op het feit dat het OCMW van Antwerpen aidsremmers niet altijd terugbetaalde aan illegalen die besmet zijn met het hiv-virus. Er was ook kritiek op het voorstel medische hulp te koppelen aan een terugkeertraject. "Mijn voorstel om medische hulp te koppelen aan een terugkeertraject is bedoeld om de gevolgen van een mogelijke veralgemening van de terugbetaling door het OCMW op te vangen", schrijft Antwerps OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) op haar site. In de praktijk weigerde dit OCMW tot dusver slechts aan enkelingen financiële steun "omdat ze geen medisch attest hadden, zelf over genoeg financiële middelen beschikten of niet wilden meewerken aan het sociaal onderzoek", aldus Homans.Arts oordeelt In haar antwoord wijst De Block erop dat OCMW's bij beslissingen over het verlenen van dringende medische hulp enkel moeten rekening houden met twee voorwaarden. "Ten eerste moet de medische hulp een dringend karakter hebben. De enige persoon die hierover kan oordelen is een arts. Ten tweede moet de betrokkene zich in een staat van behoeftigheid bevinden. Het argument dat de betrokkene in zijn eigen land een verzorging kan krijgen, is dan ook geen reden om de betrokkene het recht op dringende medische hulp te ontzeggen. Ook van een koppeling van het verlenen van dringende medische hulp aan de deelname aan een traject van vrijwillige terugkeer kan geen sprake zijn", aldus De Block.