...

Tijdens het symposium wordt een waarschuwende vinger uitgestoken naar iedereen die gebruikmaakt van ioniserende stralingen. Binnen enkele weken of maanden start het Fanc immers zijn controles: wie dan geen bewijs van permanente vorming rond stralingsbescherming kan voorleggen, mag niet langer aan de slag met de stralingen.Heel wat medische disciplines werken dagelijks met ioniserende stralingen. Niet enkel de radiodiagnose, de radiotherapie en de nucleaire geneeskunde. Ook andere specialismen doen er beroep op: anesthesie, chirurgie, gastro-entrologie, cardiologie, orthopedie, enzovoort. Gezien de risico's van het werk met die stralingen, is een zekere vorm van controle dan ook niet meer dan normaal om de veiligheid van zowel patit als zorgverlener te garanderen: artsen die ioniserende stralingen gebruiken, moeten een specifieke opleiding radioprotectie gevolgd hebben. Maar ook de 'gewone' medewerkers moeten jaarlijks een opleiding volgen.Het Fanc onderscheidt de 'passieve helpers'van medewerkers die een 'actieve hand' hebben in de blootstelling van de patit. Voor de niet-actieve medewerkers volstaat de informatie die nodig is om zichzelf en zijn/haar collega's te beschermen. De 'actieve helpers' dienen, net als de artsen/specialisten die het radiologisch materiaal hanteren, permanent een universitaire cursus stralingsbescherming te volgen. Over de formele aspecten daarvan (aantal uren, onderwerpen, geldigheid, ...) wordt momenteel nog overlegd. Op zijn website verzamelt het Fanc verzamelt wel al de gegevens van de universiteiten die een opleiding aanbieden. Impact controles onderschat"Heel wat artsen en specialisten lijken de impact van de verplichte vorming rond radioprotectie te onderschatten", waarschuwt mevrouw Fanny Vandamme van het VBS. "Maar wie bij een controle niet over een certificaat beschikt, wordt aan banden gelegd. Beeld je het maar eens in: een orthopedist die bij de reductie van een breuk geen radiologische beeldvorming mag gebruiken. Of een hartchirurg die voor een operatie moet afzien van coronarografie.""Toch zijn er maar weinigen die zich spontaan bijscholen. De opleidingen zijn zo technisch georiteerd dat enkel nucleaire specialisten ze kunnen volgen. Uitnodigen doen ze dus zeker niet", wijst mevrouw Vandamme een pijnpunt aan. Op de vraag hoe het verder moet als binnenkort een aanzienlijk deel van de artsen en specialisten die met ioniserende straling werken geen bewijs van permanente vorming kan voorleggen, antwoordt de organisatrice van het radioprotectiesymposium diplomatisch. "We leven in Belgi Hoogst waarschijnlijk wordt op de een of andere manier tijdelijk een achterpoortje voorzien ..."