...

Een opmerkelijk pleidooi onlangs in Nederland, van de hand van hoogleraar public health Guus Schrijvers: geef specialisten een ereloon voor hun consulten aan huisartsen! Belgische huisartsen zijn niet noodzakelijk tegen dat voorstel gekant.Het pleidooi stond te lezen in Medical Facts onder de titel: 'Geef specialisten een betaaltitel voor consulten aan huisartsen'. 'Betaaltitel' zouden we in ons land vertalen als Rizivnummer.De argumentatie van Schrijvers luidt als volgt: vermits in de 'ketenzorg' (sic) consulten van specialisten aan huisartsen steeds vaker voorkomen, moeten ze daarvoor ook verloond worden.Schrijvers serveert er enkele sprekende voorbeelden bij: een foto van eczeem, een ECG, een spirometrie-uitslag of een fundusfoto die specialisten moeten beoordelen. Daartoe worden ze vaak verzocht via internet, of soms zelfs per fax. De vraag komt van huisartsen "die deze ondersteunende diagnostiek zelf hebben gedaan of dat hebben laten doen onder hun verantwoordelijkheid".Voor dit werk kunnen specialisten op dit moment vaak niets aanrekenen in Nederland. De hoogleraar denkt aan een 'redelijke vergoeding' voor een consult aan huisartsen dat om en bij de 25 euro schommelt bij een afhandelingstijd van tien minuten.Een vergelijkbaar probleem doet zich voor bij poliklinische verrichtingen die zowel een huisarts als een specialist kan uitvoeren, signaleert hij nog. Hij denkt bijvoorbeeld aan het verwijderen van een wrat. Het past in de prijstheorie, dat gelijke prijzen worden betaald voor gelijke diensten, besluit hij.België: ja, maarIs dit principe ook toepasbaar in de Belgische gezondheidszorg? Af en toe snel overleg is logisch tussen specialist en huisarts, daar vaart de patiënt wel bij, dus zijn ASGB en het SVH daar niet tegen. Maar Reinier Hueting van het Algemeen Syndicaat vraagt zich af of je alles systematisch kunt verrekenen. SVH-voorzitter Herman Moeremans heeft dan weer bezweren tegen de term 'consult'.Hun uitgebreide reactie vindt u vandaag in Artsenkrant.