...

Ze hebben in een muizenmodel kunnen aantonen dat macrofagen in het beenmerg en de milt de productie van nieuwe erytrocyten stimuleren en terzelfder tijd oude erytrocyten uit de bloedbaan verwijderen. Die ontdekking zou kunnen uitmonden in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor aandoeningen met een abnormaal aantal rode bloedcellen zoals hemolytische anemie, polycytemie en acuut bloedverlies. D ie behandelingen zouden ook het herstel na chemotherapie of een beenmergtransplantatie kunnen bevorderen. (referentie: Chow A et al. Nature Medicine. 2013;doi:10.1038/nm.3057)