...

Het project nummer 6 - Reductie van de heropnames (nieuwe hospitalisatieperiodes) door de uitrol van een betere pulmonaire revalidatie en het verhogen van de levenskwaliteit van de betrokken patiënten door hun functionele mogelijkheden te verbeteren - zou volledig moeten worden bijgestuurd, vindt stuurgroep voor transversale projecten.Het geeft de opdracht aan de werkgroep voor het betreffende project een aantal nieuwe sporen te onderzoeken. Dat zijn- de verbetering van de inhalatietechhniek met ook de inzet van apothekers, thuisverpleegkundigen en kinesitherapeuten;- het bijsturen van de aanpak van COPD-patiënten die zich op de spoed melden.De werkgroep moet daartoe worden uitgebreid met vertegenwoordigers van apothekers, thuisverpleegkundigen en de spoeddiensten. Voor het laatste wordt een beroep gedaan op de ziekenhuiskoepels.Ziekenhuisheropname?Kartel ergert zich aan de ingreep. Het geeft toe dat de eerste voorstellen door de bemoeienissen van de erkende centra voor respiratoire revalidatie erg hospitalocentrisch waren en zich vooral richtten op mensen met ernstige COPD (die bij revalidatie ook al veel minder baat hebben). Maar in een nieuwe voorstel vertrekt het traject dan aanvankeliijk misschien wel van de pneumoloog-revalidatiearts, maar gaat het wel degelijk om shared care - met een ingebouwde samenwerking tussen artsen en kinesitherapeuten uit ziekenhuizen en de eerste lijn.De stuurgroep verandert nu volledig het initiële opzet van dit transversale project, klaagt Kartel aan. Het project mikt nu vooral op patiënten met milde COPD - een groep die nog in het ziekenhuis is opgenomen. Terwijl juist de bedoeling van het project zeer uitdrukkelijk was om heropnames te voorkomen.Kartel vindt het helemaal niet nodig dat de werkgroep nog wordt uitgebreid met vertegenwoordigers van de apothekers en de spoedartsen. Hoort het informeren over het juiste gebruik van medicatie sowieso al niet tot de opdracht van de apotheker? Sinds wanneer is het aan de ziekenhuiskoepels om vertegenwoordigers van de artsen aan te duiden?Populistische politiekHet Kartel betreurt dat sommigen weliswaar geen voorstellen in de werkgroep doen, maar van bovenaf de zaken een andere richting uit duwen."Meer en meer blijkt dat de beleidscel, of alleszins enkele personen daarvan, zich geroepen voelt om de scope van deze projecten naar believen aan te passen en om er een politiek-populistische proeftuin van te maken waar de patiënt uiteindelijk niet zal bij gebaat zijn", zo luidt daarnaast het commentaar. "Het volstaat om te verwijzen naar het fiasco van de post-covid zorg en we voorspellen dat het met de eetstoornissen dezelfde weg zal opgaan", aldus Kartel (bij monde van co-voorzitter Thomas Gevaert).Vjjf miljoen euroDoordat het met dit soort van inmenging nog veel langer zal duren voordat de werkgroep tot een uitgewerkt voorstel komt, zal niet alleen het geld dat hiervoor was opzijgezet in 2022 verloren gaan, maar ook het budget voor 2023.Het transversale project 6 wordt op vijf miljoen euro begroot (per jaar). In andere projecten gaat het al niet beter, stelt Kartel.Maar wel moeten artsen en andere zorgverleners dit jaar nog eens verder snoeien in hun uitgaven - door "appropriate care" - om voor de transversale projecten in 2024 nog meer geld vrij te maken.