...

Geestelijke gezondheidszorg vindt plaats binnen een evoluerend netwerk van bi- en multilaterale relaties tussen patiënt, familie, hulpverlener, maatschappij, regulerende instanties, ... Actuele trends sturen de dynamiek van dat netwerk en moeten op tijd en stond onder het licht gehouden worden. Bijvoorbeeld tijdens het Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres.Thema van het zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres op 18 en 19 september is 'macht en kracht'. Relaties tussen personen, instanties en de maatschappij gaan onvermijdelijk gepaard met machts- en krachtsverhoudingen, en die zijn verre van statisch. Zo zien we tegenwoordig een evolutie richting meer (aandacht voor) patiëntenrechten en meer participatie en inspraak van patiënten en familie. De geïnformeerde keuze heeft het paternalistische model stilaan verdrongen, patiënten en familie zijn niet langer 'ondergeschikt' aan de deskundigheid van de zorgverlener.Op het congres wordt deze evolutie, samen met tal van andere onderwerpen, behandeld tijdens wetenschappelijke symposia, werkwinkels, discussies, lezingen, ... Bedoeling is om eventuele problemen en werkpunten duidelijker in kaart te brengen om zo te komen tot een betere organisatie van de zorg en een betere uitkomst voor de patiënt, zijn familie, de hulpverlener en de maatschappij. Er is uiteraard veel ruimte voorzien voor bijdragen van de deelnemers, bijvoorbeeld via getuigenissen over eigen ervaringen of interactie tijdens de workshops.Wie geïnteresseerd is, vindt meer info terug op www.ggzcongres.be. Daar leest u wie er allemaal komt spreken (onder anderen Wilma Boevink, Prof. Piet Bracke en Prof. Dr. Joris Vandenberghe) en krijgt u een overzicht van de verschillende symposia, werkwinkels en discussies. Deelnemers kunnen hun programma persoonlijk samenstellen.