...

Zoals bekend profileert de EPHA zich als 'een factor van verandering, de belangrijkste ngo in Europa die opkomt voor een betere gezondheidszorg'. De vereniging bestaat uit publieke ngo's, patiëntenverenigingen, gezondheidswerkers en groepen die met ziekte bezig zijn, die 'samenwerken om de gezondheid te verbeteren en ervoor te zorgen dat de stem van de volksgezondheid in Europa beter wordt gehoord'. De EPHA benadrukt onder meer dat door een slechte gezondheid of vroegtijdige dood twee keer meer jaren verloren gaan in lage- en middeninkomenslanden dan in hoge-inkomenslanden.