...

Even recapituleren: in juni werd bekend dat u als arts recht hebt op een vergoeding van 2,5 euro per consult voor het nemen van de nodige hygiënemaatregelen. Er is wel een maandelijks plafond van 200 contacten - dat wil zeggen dat de vergoeding oploopt tot hoogstens 500 euro per maand. De meeste artsen kunnen zo wel rekenen op het maximumbedrag.Voor sommige artsen die een extra hoog risico lopen, KNO-artsen en stomatologen met name, krijgen zelfs 20 euro voor iedere fysieke raadpleging, met een plafond van 4.000 euro per maand.De maatregel geldt van 4 mei tot eind augustus. Het zijn de ziekenfondsen die vaststellen op welk bedrag u aanspraak maakt. De vergoeding zouden ze voor het eind van dit jaar op uw rekening moeten overschrijven.Het ASGB, dat hierover nog een bericht aan zijn leden bezorgde, meldt bovendien dat de maatregel nog tot 30 november zal worden verlengd. Dat voorstel kreeg de goedkeuring van het Verzekeringscomité van het Riziv op maandag 5 oktober. Het bedrag zou dan ten laatste eind maart 2021 worden uitbetaald.