...

Tussen 5 en 18 oktober 2021 organiseerde Sciensano voor de achtste keer een bevolkingsenquête over de gevolgen van covid. Net als in de vorige enquêtes peilde Sciensano naar de mentale en de sociale gezondheid - de impact van de crisis op het leven van de burger. De achtste enquête bevatte ook vragen over vaccinatie en over een eventuele doorgemaakte covidinfectie.Vaccins en long covidNet geen 20% was niet gevaccineerd - iedereen kreeg al een uitnodiging. Vooral jonge mensen tussen 25 en 34 jaar laten zich niet vaccineren. De meesten (65%) hebben beslist dat ze geen vacccin willen - 29% twijfelt nog. Toch is maar 10% echt tegen vaccins. De meeste zien de vaccins tegen covid niet zitten omdat ze op hun hoede zijn voor mogelijke bijwerkingen (75%), ze vinden dat de vaccins te snel zijn ontwikkeld (52%) en/of omdat ze denken dat de vaccins toch niet helpen (49,5%). Ten slotte zegt 43% dat ze geen risicopersoon zijn.Twaalf procent testte ooit positief op het coronavirus sinds het begin van de pandemie en daarvan ondervindt 36% nog altijd symptomen van covid. De helft van deze laatste groep geeft aan intens vermoeid te zijn - dat is de frequentste klacht. Hoofdpijn, geheugen- en aandachtsproblemen naast spierpijn of -zwakte komt voor bij een derde. Vrouwen maar ook lager opgeleiden geven vaker aan nog klachten te hebben. Impact op het levenDe impact van covid op het leven van de ondervraagde personen daalde tussen de derde golf in maart van dit jaar en oktober. Vooral reizen en vakantie, en het sociale leven leden nog onder de pandemie - mensen zien hun toekomstperspectievev aangetast.Jong-volwassenen van 18-29 jaar ervaren het meest een negatieve effect op het werk en de opleiding, op lichaamsbeweging en voedingsgewoonten. In de leeftijdsgroep van 30-49 jaar leiden het familiaal en sociaal leven onder de crisis, naast de gezondheid en de zorg. Men ziet vaak een negatieve impact op het lichaamsgewicht en de vrijetijdsactiviteiten. Een vijfde van de volwassenen was in oktober nog ontevreden over zijn sociale contacten. Dat is het dubbele van in normale tijden maar het is veel minder dan in de voorbije periode - vooral tijdens de golven. Daarnaast voelt 27% zich maar zwak ondersteund door de sociale contacten - ook een verbetering ten opzichte van de voorbije periode.In vergelijking met december 2020 en maart 2021 is het percentage personen dat ontevreden is met hun leven aanzienlijk gedaald: van 32% tot 14% in oktober 2021. Jongeren tussen 18 en 29 jaar vinden nog het vaakst dat hun leven onbevredigend is (19%).Geestelijke gezondheidDe eerste COVID-19-gezondheidsenquête in maart 2020 toonde een zeer hoge prevalentie van angst (23%) en depressie (20%) bij de volwassen bevolking. In normale tijden (2018) is dat respectievelijk 11% en 9,5%. Ook in december 2020 zagen we een gelijkaardige piek in prevalentie. In oktober 2021 bedroeg de prevalentie nog 16% voor angst en 14% voor depressie. Angst en depressie komen vaak tezamen voor (in oktober bij 9%). Vrouwen hebben meer kans op angststoornissen dan mannen. Depressieve stoornissen komen bij mannen en vrouwen bijna even vaak voor.Sinds het begin van deze crisis rapporteert 71-72% van de volwassenen slaapsstoornissen en dat blijft een constant percentage.17.347 Belgen ouder dan 18 jaar namen aan de 'achtste bevolkingsenquête' deel. Die verliep online. Vlamingen zijn lichtjes oververtegenwoordigd.De laatste bevolkingsenquête vertoont een lichtpuntje, maar voor de volgende pakken de onweerswolken zich weer tezamen... Hopelijk komt er daarna definitief een verbetering.