...

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen voerde bij de herziene nomenclatuur voor de gastro-enterologie een nieuw nummer in voor het "verwijderen van hogegraaddysplasie van de slokdarm door middel van radiofrequentie (Barrett)". De Commissie Tegemoetkoming voor Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen legde maandag 13 juli daarover een nota voor aan de Nationale Commissie.De CTIIMH stelt voor het dure materiaal dat voor de interventie nodig is, maar in 11 centra terug te betalen: zeven in Vlaanderen (twee universitaire, vijf andere), twee in Wallonië (een universitair en een niet-universitair) en twee in Brussel (beide universitair).Marc Moens van BVAS wijst erop dat zo, merkwaardig genoeg, zelfs niet alle universitaire ziekenhuizen de ingreep kunnen toepassen. "Mogelijk wil men de artsen paaien met de vijf algemene ziekenhuizen in Vlaanderen", stelt hij.Maar dat is duidelijk niet gelukt.OnverteertbaarVoor artsen is dit onverteerbaar. De syndicaten hekelen onder meer de besluitvorming. Voor Reinier Hueting (Kartel) gaat het niet op dat de Commissie die over de terugbetaling beslist, ook de beslissing kan nemen om de regeling te beperken tot bepaalde centra.Marc Moens vreest dat men dit voorstel toch nog voor het zomerreces door het Verzekeringscomité zal proberen te loodsen. De ziekenfondsen zijn unaniem voor. Dan haalt hun voorstel het meestal wel.Bij een eerste stembeurt bestaat de kans dat het voorstel de vereiste tweederdemeerderheid niet krijgt. Maar dan wordt het doorgeschoven naar een twee stemronde, waarbij een gewone meerderheid volstaat. Er moet zich dan maar één kinesitherapeut, apotheker of logopedist zich onthouden, en het voorstel is goedgekeurd, onderstreept dr. Moens.Wel bestaat nog de mogelijkheid dat de CTIIMH ondertussen het voorstel nog bijstuurt. Er is ook wel wat weerwerk te verwachten vanuit sommige ziekenhuislobby's, denkt hij.Beide woordvoerders houden er hun hart voor vast dat gelijksoortige scenario's zich in de toekomst zullen herhalen, wanneer er beslist moet worden over andere dure behandelingen.