...

Over hoe deze regeling tot stand kwam, hebben we vorige week al bericht. Het heeft alles te maken met de maatregel appropriate care die minister Vandenbroucke aan de zorgverleners oplegde.Voor het laatste kwartaal moest 20 miljoen euro gevonden worden, verdeeld over de verschillende sectoren. Dat geld moest de ziekteverzekering uitsparen door zorg doelgerichter te maken. Over het geheel van 2024, vier kwartalen, leveren deze maatregelen dan 80 miljoen op.De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen deed zijn best om vóór september maatregelen te vinden. De belofte van de minister was dat sectoren die zelf maatregelen voorstelden de helft van het uitgespaarde bedrag in 2024 in de eigen sector mochten herinvesteren. (Een belofte die blijkbaar gebroken zal worden.)Wie niet op de proppen kwam met voorstellen appropriate care moest het geld toch inleveren via lineair opgelegde besparingen.Bij huisartsen werd de permanentietoeslag (101113 ) voorwerp van 'appropriate care'. De motivatie is dat sommige artsen de toeslag abnormaal vaak aanrekenen. Een methode wordt uitgewerkt om deze outliers eruit te halen en zo de besparing te realiseren.Maar die methode was er op het moment dat de beslissing moest vallen nog niet, laat staan dat die al in een KB is gegoten en op de ministerraad goedgekeurd.Daarom wordt voor het laatste kwartaal van 2023 het bedrag lineair bespaard door vermindering van het honorarium met 0,66 euro - als voorlopige maatregel, om de timing die de minister heeft opgelegd te kunnen volgen.Ook voor specialisten zijn er maatregelen voor meer doelgerichte zorg geformuleerd en leidden die voorlopig tot lineaire besparingen. Het gaat dan over nierdialyse, echografie tijdens een zwangerschap en menisectomie, De Nieuwsbrief van Domus Medica geeft wat meer details over hoe het verder verloop voor de permanentietoeslag. Vanaf 1 januari 2024 wordt het honorarium voor 101113 weer met 0,33 euro verhoogd, tot de definitieve appropriate maatregel van kracht wordt.Maar het zit huisartsen hoog. Het signaal dat ze nu weer moeten inleveren komt ongepast over. Van de huisartsen zijn de voorbije tijd al zovele inspanningen gevraagd, vaak buiten de vergoede prestaties. Ook dit : najaar zetten ze hun beste beentje voor om een dubbele vaccinatiecampagne in goede banen te leiden - terwijl een honorarium voor de covidprik buiten een consultatie nog steeds ontbreekt.