...

De onderzoekers baseerden zich op klinische onderzoeken van de voorbije jaren die aantoonden dat mensen die dagelijks een kleine dosis van een antiretroviraal middel namen het risico om door een seropositieve partner te worden besmet met meer dan 90% konden verminderen. Een aantal van die tests bleek evenwel minder succesvol omdat de vrijwilligers hun dosis niet dagelijks innamen. Een team virologen van de Centers for Disease Control and Prevention wilde nagaan of een maandelijkse injectie dit probleem zou kunnen verhelpen. Ze testten een experimenteel antiretroviraal middel met verlengde werking, GSK744, ontwikkeld door GlaxoSmithKline, door het maandelijks bij zes vrouwtjesmakaken te injecteren. Die vrouwtjes werden vervolgens twee keer per week aan hiv blootgesteld en er werd vastgesteld dat geen van hen seropositief werd. Een ander team van de Rockefeller University voerde dezelfde proef uit, maar dan bij 16 mannetjes die hetzelfde antiretrovirale middel kregen en anaal aan hiv werden blootgesteld. De resultaten waren vergelijkbaar. In beide onderzoeken raakten alle apen van de controlegroep die met een placebo werden behandeld snel besmet. Later dit jaar zal een eerste klinisch onderzoek bij 175 personen starten met hetzelfde antiretrovirale middel, dat reeds door de Food and Drug Administration werd goedgekeurd.