...

Het nieuwe systeem van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) moet het jaarlijks voor zo'n 120.000 volwassenen met vaak voorkomende psychische aandoeningen zoals angststoornissen, depressie of alcoholverslaving mogelijk maken om sessies bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terugbetaald te krijgen. De behandeling kan pas na verwijzing van de huisarts (of psychiater) en telt vier sessies, verlengbaar tot acht.Klinisch psychologen kunnen terugbetaalde behandelingen aanbieden van zodra ze een contract hebben afgesloten met het netwerk geestelijke gezondheidszorg waartoe ze behoren. Maar in sommige regio's zou amper tien procent van de vacatures ingevuld zijn. In Limburg werden 220 psychologen gezocht en hebben er zich 10 ingeschreven. In het noorden van West-Vlaanderen zijn dat er 14 op 132, zo berichtten Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg eerder deze week. Minister De Block reageerde dat er in sommige regio's in Vlaanderen wel degelijk "een mooi aantal" kandidaten is.Maar of de opstart van het nieuwe systeem daarmee loopt zoals verhoopt? In een brief aan Artsenkrant maakt een groep Vlaamse psychologen uit verschillende regio's duidelijk dat zij er zich niet voor zullen aanbieden. Ze hopen in artsen "een medestander te kunnen vinden in een zoektocht naar een ander zorgaanbod". Want, zo schrijven ze, "in de huidige terugbetalingsregeling zijn geen van de elementen van een autonoom gezondheidszorgberoep aanwezig".Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, hekelt vooral het gebrek aan overleg. Van meet af aan heeft de vereniging de minister gewaarschuwd dat haar voorstel een maat voor niets dreigde te worden. "De verplichte doorverwijzing betekent een extra drempel voor de patiënt, zeker als je weet dat de gemiddelde Belg zijn geestelijke gezondheidszorg reeds tien jaar uitstelt."Daarnaast laakt Lowet de centrale rol die in de regeling aan de ziekenhuizen wordt toegewezen (de klinisch psycholoog moet een contract afsluiten bij een ziekenhuis verbonden aan het netwerk geestelijke gezondheidszorg, nvdr). "Dit druist in tegen alle hervormingsplannen van het zorglandschap."Zelf kijkt de VVKP al naar de volgende legislatuur en hoopt dat de nieuwe beleidsmakers het signaal van de beroepsgroep om zich niet in te schrijven ernstig zal nemen, en werk zal maken van een "fatsoenlijke" financiering van de psychologische zorg in de eerste lijn. De psychologen vinden namelijk dat ze in de huidige regeling - een sessie kost 45 euro waarvan de patiënt 11 euro uit eigen zak betaalt - te veel omzet moeten inleveren. Koen Lowet: "Wetende dat een psycholoog 6 à 7 patiënten per dag kan zien, heeft hij eigenlijk een tarief nodig van 75 euro om een praktijk voltijds te laten draaien. Maakt ons dat geldwolven? Nee. Onze jarenlange inspanningen voor de eerstelijnspsychologische zorg worden gewoon miskend."Dat de psychologen pleiten voor een hoger terugbetalingstarief, valt volgens De Block wel ergens te begrijpen. "Maar als minister waak ik over de patiënt. We hebben een cruciale doorbraak geforceerd door voor het eerst een budget vrij te krijgen voor de terugbetaling van psychologische hulp in de eerste lijn. Dat budget volstaat niet om iedereen te helpen, maar we kunnen er wel een verschil mee maken voor 120.000 patiënten. Dat ga ik nu niet op het spel zetten omdat de klinisch psychologen méér willen. Het geld dat zij extra vragen, is geld waarmee we ongeveer 30.000 mensen kunnen helpen."Door de discussie over eerstelijns-psychologische zorg in dit stadium te laten overheersen door bekommernissen over het financieringsmodel, riskeren we het kind met het badwater weg te gooien", reageert ook Nady Van Broeck, prof. klinische psychologie en academisch verantwoordelijke voor KU Leuven van de interuniversitaire permanente vorming eerstelijnspsychologische zorg. "We moeten erover waken dat een ontwikkeling die door nagenoeg iedereen als positief wordt gezien, hierdoor geen vertraging oploopt. De eerste beperkte maatregel voor de financiering van ELP in kader van artikel 107, zet dit zorgaanbod in elk geval nog duidelijker op de kaart."De volgende stap is dat psychologen die ELP-zorg willen aanbieden zich verder bekwamen in deze zorgvorm en de samenwerking met huisartsen verder uitbouwen, vervolgt Van Broeck. "De komende jaren is er nog werk aan de winkel om samen met alle stakeholders het financieringsmodel op punt te stellen."De terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn is een pilootproject dat vier jaar zal lopen.