...

Marc Moens zegt diep ontgoocheld te zijn. "De mensen van Zorg en Gezondheid, Marc Van Ranst, Erica Vliegen, ze konden het antwoord alleen maar beamen - toen we vroegen naar de voorraad van mondmasker bleek er gewoon geen te zijn.""Alle zorgverleners voelden zich in de steek gelaten - niet alleen de huisartsen en ziekenhuizen, ook kinesitherapeuten, de tandartsen,... Ze kunnen niet vanop meters afstand met hun cliënten werken.""Van de Europese aanbesteding moet je de eerste maanden geen resultaat verwachten. De Interministeriële Conferentie riep bedrijven in ons land op om eigen productielijnen te starten. Maar daar kun je ook niet op korte termijn resultaat van verwachten...""In Frankrijk krijgen alle officina's een voorraadje maskers uit de reserve van de staat. Zorgverleners kunnen dan bij de apotheek een voorraadje afhalen. Het is heel teleurstellend dat zoiets in België niet mogelijk is."Marc Moens maakt zich zorgen over de situatie in de Woonzorgcentra. "De bewoners volgen het nieuws ook wel op televisie. CRA's moeten ondertussen hun best doen om iedereen gerust te stellen. Het personeel moet er ook zonder beschermingsmateriaal blijven werken."Ook zorgverleners kunnen het virus oplopen - het beschermingsmateriaal werkt in twee richtingen, onderstreept Moens. Het gaat overigens niet alleen ove mondmaskers: ook beschermingsbrillen en schorten kunnen niet worden geleverd.TestsBeter nieuws is er over de tests. "In het begin moesten artsen soms heel wat overtuigingskracht aan de dag leggen om aan wissers te raken. Maar volgens professor Van Ranst is er geen tekort - er zou geen probleem mogen zijn. Veilig stalen afnemen zonder bescherming, dat is dan nog een andere zaak", aldus Moens.De tests op het nCov - het coronavirus - worden in Leuven, maar ook in het UZ Antwerpen en UZ Gent uitgevoerd. "Marc Van Ranst vertelde dat het UZ Leuven ook laboratoria van de ziekenhuizen in het eigen (uitgebreide - nvdr) netwerk zullen bevoorraden. En ik vermoed dat de beide andere centra dat ook zullen doen."