...

Stevig besparen in de gezondheidszorg zodat er toch nog ruimte ontstaat voor enkele gerichte huisartsinvesteringen? Dat is voor het SVH een fluitje van een cent. Hallo, formateur Di Rupo?Het zou geen slechte zaak zijn om de cohorte oudere huisartsen die nu nog aan de slag is, wat te pamperen. Dat op zich is al een besparing, meent SVH-ondervoorzitter Rufij Baeke. Hoe langer zij aan de slag blijven, hoe beter. Gezondheidszorg krijgt volgens hem nauwelijks aandacht in de huidige onderhandelingen. Nog enkele relatief makkelijke besparingen:• Voer de remgeldvermindering buiten de normale werkuren - voorzien voor 1 december aanstaande - niet in. Dat is pure geldverkwisting en de GMD-houdende huisarts wordt zo kortgesloten.• Stop de medical shopping in ziekenhuizen door de zieken sterk aan te moedigen eerst de huisarts te raadplegen.• Dring het 70% oneigenlijk gebruik van de spoed terug: dat kost vier keer meer dan een beroep te doen op de eigen huisarts.• De verschillende prijzen voor eenzelfde generisch geneesmiddel moeten verdwijnen. Als iets gemeenschappelijk op de markt mag, moet dat tegen dezelfde prijs. Voor dokter Baeke moet alleen de goedkoopste generische variant terugbetaald worden, onafhankelijk van het origineel.• De administratiekosten van de ziekenfondsen blijven buitensporig hoog, zeker nu voorschrijven van een beperkt aantal geneesmiddelen administratief vereenvoudigd is.• De voorafgaande toelating van de ziekenfondsarts om medicatie terugbetaald te krijgen, is meestal compleet nutteloos. Dat kost de belastingbetaler zeer veel geld. Een geïnformatiseerd systeem is veel goedkoper.• De onderlinge doorverwijzingen tussen specialisten - zonder ruggenspraak met de huisarts - leiden vaak tot overbodige en erg dure onderzoeken.Schrap onterechte sociale voordelenAls uitsmijter serveert het SVH nog een van zijn aloude strijdpunten: de kwestie van de 'valse' huisartsen die het Riziv steeds meerekent en die al jarenlang ten onrechte uitbetaalde sociale voordelen uitlokt. Dat alles om de conventie goedgekeurd te krijgen.Baeke besluit: "Laat zeker de PS en alle onderhandelaars nu eindelijk kiezen voor 'meer huisarts' en 'minder hospitalocentrisme'.In ruil vraagt het SVH slechts enkele relatief kleine investeringen in de huisartsgeneeskunde. Ken alle echte huisartsen een belangrijke praktijkaanmoediging toe, zonder discriminatie in fiscaliteit zoals lopende zaken destijds besliste. Geef huisartsen nog eenzelfde fiscale vrijstelling als de brandweer, ze vervullen immers ook een dienst aan de bevolking.