...

Dokter Luc Herry is "een ervaren en sociaal bewogen syndicalist", stelt Bvas in de mededeling. Hij werd lid van Bvas in 1980 na zijn studies - naar zijn eigen woorden "om ons beroep van huisarts en arts-specialist te verdedigen en om te waken over de toegankelijkheid van de zorg voor onze patiënten."Al bijna 40 jaar is dokter Herry dan ook actief geweest in het medisch syndicalisme. Op dit moment vertegenwoordigt hij BVAS in overlegorganen van het RIZIV zoals de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Zijn voorzitterschap moet meteen enkele belangrijke uitdagingen aangaan, zoals het begrotingsoverleg en de hervorming van de nomenclatuur.Daar komen nog de onderhandelingen voor een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen en de campagne voor de medische verkiezingen in 2022 bovenop.Luc Herry dankte Philippe Devos voor het uitstekende werk van de voorbije twee jaar, en belooft continuïteit .